Terug

Organisatie

KBO-Kring Helmond

De KBO-Kring Helmond wordt gevormd door 4 afdelingen, te weten KBO-Bernadette, KBO-Brouwhuis, KBO-St. Lucia en KBO-Stiphout-Warande.
Het belangrijkste doel van de KBO-Kring Helmond is het behartigen van de belangen van alle KBO-leden op het terrein van welzijn, wonen, zorg en vervoer. Daarnaast wordt namens de gezamenlijke Helmondse KBO-afdelingen deelgenomen aan het Verenigd Bonden Overleg Helmond (VBOH), het Regionaal Beraad Zuid Oost Brabant en de Algemene Ledenvergadering van KBO-Brabant. Naast eerdergenoemde belangenbehartiging en afvaardigingen in andere organen stimuleert de kring uitwisseling van succesvolle activiteiten of werkwijzen tussen alle Helmondse KBO-afdelingen.

 

Adres
Helmondseweg 41, 5735RA Aarle-Rixtel
Contact
+31 6 22616134   info@kbo-kringhelmond.nl
Sociale media
FaceBook   

Gemiddelde (0 Stemmen)
KBO-Kring Helmond

Organisaties: