Naar content

Positieve Gezondheid

"Gezondheid is breder dan de afwezigheid van ziekte en klachten. Elementen als veerkracht, zingeving en zelfmanagement staan steeds meer centraal".

Machteld Huber

De 6 dimensies van Positieve Gezondheid

  • lichaamsfuncties

 

Alles wat met je lichaam te maken heeft zoals: je gezond voelen, fitheid, klachten & pijn, slapen, eten, conditie en beweging.

  • Mentaal welbevinden

 


Hoe goed je je voelt. Voorbeelden die vallen onder mentaal welbevinden: onthouden, concentreren, communiceren, vrolijk zijn, jezelf accepteren, omgaan met verandering en gevoel van controle.

  • zingeving


 

De betekenis die het leven heeft voor je. Denk hierbij aan: een zinvol leven, levenslust, idealen willen bereiken, vertrouwen hebben, accepteren, dankbaarheid en blijven leren.

  • kwaliteit van leven

 


Voorbeelden die horen bij de kwaliteit van het leven zijn: genieten, gelukkig zijn, lekker in je vel zitten, balans, veilig voelen, hoe je woont en rondkomen van je geld.

  • meedoen

 


Er is goed sociaal contact. Andere voorbeelden die passen bij deze dimensie zijn: serieus genomen worden, samen leuke dingen doen, steun van anderen, erbij horen, zinvolle dingen doen, interesse in de maatschappij.

  • dagelijks functioneren

 


Je zorgt goed voor jezelf. Hieronder valt: je grenzen kennen, kennis van je gezondheid, omgaan met tijd en geld, kunnen werken en hulp kunnen vragen.

Doe de Positieve Gezondheid test


Positieve Gezondheid is een manier om breder naar gezondheid te kijken. Kun je je bijvoorbeeld voldoende redden? Voel je je gelukkig of misschien juist eenzaam? En is er misschien medische zorg nodig of steun uit je omgeving? Het gaat erom dat jij je gezond en energiek voelt, op de manier die bij jou past. Tijdens de test beantwoord je in totaal 42 vragen over verschillende onderwerpen. Na afloop krijg je een overzicht van je persoonlijke score.

Hoe kun je antwoorden?

Over ieder onderwerp krijg je 7 stellingen te zien. Geef bij elke stelling aan in hoeverre je het ermee eens bent of niet. Vul in wat je zélf belangrijk vindt. En niet wat de dokter of een andere persoon wellicht wil horen. 0 = niet mee eens, 10 = helemaal mee eens.

Hoe krijg je de uitkomst in bezit?

Je antwoorden brengen je Positieve Gezondheid in kaart. Dat gebeurt aan de hand van het spinnenwebmodel. Dat ingevulde model kun je vervolgens downloaden, opslaan of printen.

Waar kun je de test vinden?

Klik hieronder op de blauwe knop.