Terug

Bericht

Gezamenlijke aanpak overgewicht volwassenen in Mierlo-Hout

Gezamenlijke aanpak overgewicht volwassenen in Mierlo-Hout

In het najaar gaat in de wijk Mierlo-Hout een project van start met als doel om overgewicht onder volwassenen aan te pakken. Er wordt begonnen met 10 deelnemers. Die volgen een 2-jarig op maat gemaakt programma en worden begeleid door een leefstijlcoach. Gezonde voeding, voldoende beweging en aandacht voor mentale gezondheid staan in deze aanpak centraal.

Het Elkerliek ziekenhuis (Vitaliek), Zorgboog in Balans en JIBB+ maken samen met de huisartsen dit leefstijlproject mogelijk. Zij hebben daarvoor een subsidie ontvangen van ZonMW.

Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande voorzieningen en burgerinitiatieven in de wijk. Onder regie van een leefstijlcoach in Vitaliek wordt een op maat gemaakt programma opgesteld dat deels individueel en deels groepsgewijs wordt aangeboden. Ook de partners van de deelnemers worden bij het project betrokken. Betrokkenheid van de sociale omgeving is van belang voor succes.

Om de subsidie te verkrijgen, moest regionaal een aanpak ontwikkeld en aangeboden worden met als doel de samenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders en sociale voorzieningen te versterken. De subsidie in Helmond-De Peel is aangevraagd door Elkerliek, JIBB+ en Zorgboog in Balans. Het wordt actief ondersteund door huisartsen uit de betreffende wijken, zorgverzekeraar CZ, patiƫntenorganisatie Zorgbelang Brabant en gemeente Helmond. Veel van deze organisaties werken al samen in Netwerkaanpak Gezonde Jeugd, het lokaal preventieakkoord en Corona nazorg.

We zijn heel blij met deze subsidie. Het is het een geweldige stimulans om actief samen te werken aan een gezond Helmondzegt Jeroen Lammers, cardioloog in het Elkerliek. Het is ook een bevestiging dat organisaties elkaar in deze regio goed weten te vinden en een stimulans om die samenwerking in de toekomst verder uit te breiden.Na deze pilot volgt een plan voor twee andere wijken.

Bron: Paula van Hout - Dit Is Helmond

 

Gemiddelde (1 Stem)

Geen reacties gevonden..